O nás

Posláním organizace Terravia je psychoterapeutická činnost: individuální, párová, skupinová a rodinná psychoterapie. Nabízíme psychoterapeutickou pomoc vedenou profesionálně školenou a kontinuálně se vzdělávající dvojicí - psychoterapeutkou a psychoterapeutem. Psychoterapeutická dvojice má mnohaleté zkušenosti z oblasti vedení lidí, terapií a pohybuje se dlouhodobě v pomáhajících profesí. Model vedení- psychoterapeutkou a psychoterapeutem, tedy žensko-mužský vhled, přístup v terapii považujeme za zásadní a účinný aspekt naší terapeutické práce, ověřený ve vedení párových terapíí a následně uplatněný také v individuální a rodinné psychoterapii.

Psychoterapeutický program Terravia cílíme na komplexní porozumění obtížné situaci (např. při rozvodu, onemocnění, vztahových obtížích, školních obtížích či v zaměstnání nebo v kolektivu). Usilujeme o posílení a rozvoj zdravých částí osobnosti, zvyšování kvality života. V neposlední řadě je našim cílem destigmatizace nově vzniklých obtíží a začlenění všech členů (rodiny, páru, rodičů či jednotlivce) do plně funkčního života, společnosti.

Odborný garant: PhDr. Jiří Drahota

Obsahem našeho projektu je poskytovat komplexní psychoterapeutickou péči lidem, kteří se nacházejí v zátěžových životních situacích a zároveň jsou v takové sociální či finanční situaci, že nemají prostředky na to, aby si mohli dovolit využít placenou psychoterapeutickou péči.

Z průzkumů a zkušeností nejen v okolí sídla organizace vyplývá, že společnost v současné době není schopná nabídnout dostatečný počet psychoterapeutů nabízejících bezplatné služby, na psychoterapii hrazenou pojišťovnou jsou běžné čekací lhůty 2-3 měsíce, což mnohdy ještě celou komplikovanou situaci destabilizuje. Proto bychom rádi tuto situaci, která v sociálně-zdravotnickém systému poměrně často nastává, řešili naším projektem- Terravia, tzn. volná cesta k terapii pro všechny skupiny obyvatel, jež se aktuálně nachází v tíživé životní situaci..

Za tímto účelem jsme založili registrovaný spolek Terravia, který bude aktivně žádat o grantovou, nadační a sponzorskou podporu pro svou činnost a v součinnosti s vybranými lékaři pak poskytovat jejich pacientům odbornou psychoterapeutickou podporu zdarma nebo za symbolickou finanční spoluúčast. 

Kontakt

Terapeutická pracovna je na adrese:
Branická 230/115, Praha 4 - Braník

Telefonní  čísla:
Kristýna Procházková - 736 186 044, Karel Fišer - 603 290 520

E-mail: terravia@email.cz

Obrázky poskytl Pexels

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!