Náš tým


Mgr. Kristýna Procházková

Po studiu jednooborové psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci jsem prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem Instep. V současné době procházím dvouletým výcvikem v Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie IPPART. Dokončila jsem atestaci v oboru klinický psycholog.
Seberozvoj a kontinuální vzdělávání považuji za základ své profese, proto se i nadále snažím rozvíjet, jednak v rámci sebezkušenostních kurzů, seminářů (dramaterapie, arteterapie, taneční sem.), tak po stránce odborné, kdy se vzdělávám v oblasti psychoterapie (gestalt přístup), krizové intervence (např. práci s traumatem) a také pravidelně absolvuji psychodiagnostické kurzy. Jsem vdaná, s mužem vychováváme jednoho syna.


Bc. Karel Fišer

Vystudoval jsem Fakultu humanitních studií UK Praha a prošel jsem pětiletým výcvikem v integrované Gestalt psychoterapii Instep. Absolvoval jsem tříletý výcvik v celostním přístupu a v současné době procházím dvouletým výcvikem v Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie IPPART. Kontinuálně se vzdělávám v psychoterapii (Gestalt, narativ, párová a rodinná terapie), v koučinku, věnuji se studiu celostní medicíny, práci s tělem a s hlasem. Od roku 2015 působím jako terapeut / case manager v projektu na pomoc rodinám v obtížné životní situaci Program Pilot. Desátým rokem vedu s kolegyní Kateřinou Drahotovou podpůrné terapeutické skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Jsem přes 20 let ženatý, se ženou vychováváme dvě dospívající dcery. Více o mně na mých webových stránkách zde:


Kontakt

Terapeutická pracovna je na adrese:
Branická 230/115, Praha 4 - Braník

Telefonní  čísla:
Kristýna Procházková - 736 186 044, Karel Fišer - 603 290 520

E-mail: terravia@email.cz

Obrázky poskytl Pexels

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!