O NÁS

Mgr. Kristýna Kopečná

Po studiu jednooborové psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci jsem prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem Instep. Seberozvoj a kontinuální vzdělávání považuji za základ své profese, proto se i nadále snažím rozvíjet, jednak v rámci sebezkušenostních kurzů, seminářů (dramaterapie, arteterapie, taneční sem.), tak po stránce odborné, kdy se vzdělávám v oblasti psychoterapie (gestalt přístup), krizové intervence (např. práci s traumatem) a také pravidelně absolvuji psychodiagnostické kurzy v rámci předatestační průpravy pro zdravotnictví.

Bc. Karel Fišer

Vystudoval jsem Fakultu humanitních studií UK Praha a prošel jsem pětiletým výcvikem v integrované Gestalt psychoterapii Instep. Kontinuálně se vzdělávám v psychoterapii (gestalt, narativ) a v koučinku. Nově se věnuji studiu celostní medicíny. Zajímám se o souvislosti duše a těla. Více o mně na mých webových stránkách zde:           

 

Pracujeme po pravidelnou supervizí v rámci programu akreditovaného Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP. 

Jsme členové České asociace pro psychoterapii ČAP.